روش های تشخیص ناباروری در زنان

loader image
روش های تشخیص ناباروری در زنان

در اولین ویزیت،پزشک بعد از گرفتن شرح حال، تاریخچه ی بیماری و معاینه،آزمایشات لازم را درخواست میکند و آزمایش هایی برای بررسی وضعیت هورمون های جنسی زن یعنی هورمون های پروژسترون، استرادیول،پرولاکتین وهورمون های تیروئیدی خانم درخواست میگردد.FSH و LH

روش های تشخیص ناباروری در زنان:
در اولین ویزیت،پزشک بعد از گرفتن شرح حال، تاریخچه ی بیماری و معاینه،آزمایشات لازم را درخواست میکند و آزمایش هایی برای بررسی وضعیت هورمون های جنسی زن یعنی هورمون های     پروژسترون، استرادیول،پرولاکتین وهورمون های تیروئیدی خانم درخواست میگردد.FSH و LH
بر اساس وجود یا عدم وجود مشکل در آزمایشات اولیه ممکن است پزشک در مراحل مختلف درمان از روش های زیر برای تشخیص یا درمان ناباروری در مورد خانم های نا بارور استفاده کنند.
متخصص زنان پس از مشخص شدن نتایج ، روش درمانی مناسب جهت زوجین را پیشنهاد مینماید.
آزمایشات هورمونی:
در طی شروع سیکل درمانی وضعیت هورمون های ال.اچ واسترادیول برای پیگیری نحوه ی پاسخ تخمدان به دارو های محرک تخم گذاری بررسی میگردد.
سونوگرافی:
قبل از شروع سیکل درمانی ودر طی سیکل درمانی از سونوگرافی برای بررسی رحم وتخمدان ها استفاده میگردد .
لاپاراسکوپی:
در بعضی موارد پزشک برای تشخیص انسداد لوله رحم ، اندومتریوز و چسبندگی های لگنی از لاپاراسکوپی استفاده میکنند.
هیستروسکوپی:
هیستروسکوپ وسیله ای است که دارای یک دوربین کوچک میباشد.
پزشک انرا از طریق دهانه رحم وارد رحم کرده  و وضعیت رحم را به وسیله ی آن بررسی میکند.معمولا در موارد شک به ناهنجاری های مادر زادی درون رحم یا وجود توده یا دیواره در داخل رحم از این وسیله استفاده میشود.
هیستروسالپنگوگرافی:
 در این روش پزشک پس از وارد کردن ماده حاجب رنگی به داخل حفره رحمی با فشارآهسته، عبور ماده حاجب را از حفره رحم و لوله های رحمی به وسیله ی گرفتن عکس رادیولوژی بررسی میکند.
تست بعد از نزدیکی:
این تست آسان ترین روش برای بررسی عملکرد ترشحات دهانه رحم و همچنین عملکرد اسپرم میباشد و در نزدیک و حوالی تخمگذاری خانم انجام میشود.
در این بررسی نمونه ی کوچکی از ترشحات دهانه ی رحم چند ساعت پس از نزدیکی با زیر میکروسکوپ برسی میگردد.
وجود 5 تا 10 اسپرم متحرک در میدان بینایی میکروسکوپی نشانه ی طبیعی بودن تست میباشد.
نمونه برداری از بافت درونی رحم یا اندومتر:
یک روش بسیار آسان بوده که نیاز به بیهوشی ندارد.پزشک در بعضی مواقع برای بررسی وقوع طبیعی تخم گذاری و عملکرد هورمون های جنسی بر روی بافت پوششی داخل رحم (اندومتر) تکه کوچکی از اندومتر را برداشته و زیر میکروسکوپ بررسی میکند.
سایر آزمایشات:
به طور روتین قبل از شروع درمان های کمکی باروری ممکن است آزمایشاتی برای بررسی بیماریهایی چون ایدز، سیفلیس، یا هپاتیت درخواست گردد.
رویکرد های درمانی:
بر حسب اینکه چه عاملی باعث ناباروری شده است نوع درمان انتخابی متفاوت است. انواع روش های درمانی از تجویز دارو برای اصلاح وضعیت هورمونی یا تحریک تخم گذاری، تا روش های جراحی (مثلا در درمان اندومتریوز) و نهایتا استفاده از تخمک اهدایی متفاوت است.