منظور از چرخه یا سیکل قاعدگی زنان فاصله اولین روز قاعدگی اولین روز قاعدگی بعدی است.

 

منظور از چرخه یا سیکل قاعدگی زنان فاصله اولین روز قاعدگی اولین روز قاعدگی بعدی است علت اینکه به نام «چرخه» نامیده می‌شود این است که وقایع آن در سال هایی که زنان قدرت تولید مثل دارند مرتب تکرار می شود. هر سیکل قاعدگی با حدود ۳ الی ۵ روز خونریزی آغاز می شود و اگر زمان تخمک گذاری داشته باشد به طور متوسط ۲۸ روز طول میکشد تا خونریزی بعدی اتفاق بیفتد .هرچند که در افراد سالم این دوره از ۲۱ تا ۴۵ روز می تواند متغیر باشد. سیکل قاعدگی نیز به علت عدم تخمک گذاری معمولاً در ابتدای بلوغ نامنظم است ولی کم کم منظم می شود.
چون رگ های خونی زیادی در رحم وجود دارد بنابراین در هنگام تخریب و ریزش لایه داخلی رحم (اندومتر) مقدار خونریزی نیز همراه با بافت های ریخته شده از بدن دفع میشود این پدیده عادت ماهیانه نامیده می شود که در زنان مهمترین نشانه کار دستگاه تناسلی است مدت متوسط خونریزی قاعدگی در یک فرد طبیعی ۲-۸ روز و مقدار خونریزی معمولاً در حدی است تا ۱۰ عدد نوار بهداشتی متوسط را پر میکند.
در زنان سالم بین ۴۵ تا ۵۰ سالگی سیکل قاعدگی متوقف و دوره یائسگی شروع می شود، پس دوره باروری زن حدود ۳۰ تا ۳۵ سال می باشد. تغذیه بد، کار زیاد و پر مشقت، فشار زندگی و رنج روحی به طور چشم گیری از طول این مدت می کاهد. لازم به ذکر است که هورمون های لازم برای انجام تخمک گذاری تحت تاثیر مغز ترشح می شوند بنابراین درگیری‌های شدید ذهنی استرس های زیاد تغییر آب و هوا و غیره می‌توانند باعث عدم تخمک گذاری شوند. یکی از عللی که به کرات زنان نابارور پس از پذیرفتن فرزند خوانده باردار می‌شوند از بین رفتن نگرانی های مربوط به ناباروری آرامش روانی از داشتن فرزند(فرزند خوانده) است.