IUI- تلقیح داخل رحمی

 

این تکنیک شامل استفاده از سلولهای اسپرم غلیظ است که با استفاده از یک سوزن بسیار نازک به سلول های رحم منتقل می شوند. این کار ریسک های نرسیدن به تخمک را پسیار پایین می آورد و در عین حال کمک می کند احتمال لقاح افزایش یابد.

IVF - لقاح آزمایشگاهی

 

این روش که همان لقاح مصنوعی یا ivfهم نامیده می شود ،یکی از رایج ترین روش هاییست که برای زوج های نابارور توصیه می شود و شامل تجویز دارو برای تحریک تخمدان برای رشد چندین تخمک بالغ است. این تخمک ها با استفاده از یک روش جراحی کوچک استخراج می شوند و در یک ظرف همراه با نمونه اسپرم در محل لقاح قرار می گیرند تا نطفه شکل گیرد. جنین های به وجود آمده را می توان طی چند روز پس از رشد به رحم منتقل نمود یا به عنوان جنین منجمد یا فریز شده برای کاشت در آینده ذخیره کرد.

ICSI - تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی

 

تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی یک روش ریز دستکاری شده است که دراین روش درمانی یک ظرف ، شامل تزریق اسپرم سالم به سیتوپلاسم تخمک با استفاده از یک سوزن شیشه ای است. این درمان به توانایی حرکت اسپرم و چسبیدن به تخمک وابسته نیست و بنابراین برای زوجینی که با مشکلات ناباروری مردان روبرو هستند بسیار مفید است.

در حین لقاح ، سلول اسپرم به سمت تخمک شنا می کند ، خود را روی سطح می چسباند و به داخل نفوذ می کند. با این حال ، در برخی موارد ، لایه بیرونی آنقدر ضخیم است که نمی تواند از آن عبور کند. در اینجا تزریق اسپرم سیتوپلاسمی می تواند راه حل مورد نیاز باشد اما نمیتواند لقاح را تضمین کند چون فرآیندهای سلولی لقاح باید به طور طبیعی در تخمک اتفاق بیفتد.

استفاده از تخمک یا اسپرم اهدا کننده :

هنگامی که تخمک یا سلول های اسپرم تحت مشکلات شدید قرار می گیرند ، استفاده از تخمک یا اسپرم اهدایی می تواند باعث لقاح و بارداری موفق شود.