بهترین تایم مناسب باردار شدن به علت های مختلفی وابسته است . زمان بارداری مناسب را می‌توان بر اساس شرایط جسمی و روحی و زمان بچه دار شدن قبلی در نظر گرفت.

در واقع بیشترین شانس بارداری حدود ۱۲ تا ۱۶ روز پیش از آغاز قاعدگی می باشد.
مهم ترین بخش، شناخت زمان تخمک گذاری می باشد که سیکل قاعدگی اشخاص با دیگری متفاوت اند. بیشتر افراد تصور می کنند که چهاردهمین روز سیکل آنها ، زمان تخمک گذاری می باشد ، در حالیکه بیشتر اوقات بدین شکل نیست.
- درجه حرارت بدن
درجه حرارت همان دمای بدن صبح هنگام است که از خواب بیدار می شویم . دمای بدن در زمان تخمک گذاری، کمی بالا رفته و تا قاعدگی بعدی بالا خواهد ماند.
اولین صبح روزی که دمای شما افزایش یابد بالا را به خاطر نگه دارید زیرا روز شروع تخمک گذاری شماست .
وقتی که روز تخمک گذاری را مشخص شده باشد، تایم تخمک گذاری سیکل های بعدی را قادر به پیش‌بینی خواهید بود .
البته راه های دیگری نیز برای تشخیص روز تخمک گذاری وجود دارد که در مقاله های بعدی بدان خواهیم پرداخت . با ما در سایت niniivf.ir همراه باشید .