فرزندان حاصل آی وی اف به لحاظ رشد هیچ فرقی با فرزندانی که از طریق حاملگي طبیعی به وجود می آیند ، ندارند و نیز خطر ایجاد ناهنجارى‌ در هر دو گروه از این فرزندان مساوی اعلام شده است .

بیشتر متخصصان نازایی و باروری با تعریف اين كه نخستین نسل فرزندان نتیجه لقاح مصنوعي از طريق لقاح داخل آزمايشگاهي ايجاد شدند، هم اکنون به کمک روش‌هاي نوین كمك باروري همانند ميكرواينجكشن ، آی وی اف ، روش‌هاي نوین دریافت اسپرم كه فرق بسیاری با روش بارداری طبيعي دارند و نیزدوره طولانی رشد جنين با استفاده نمودن از راه هایی مثل فریزجنين، آزمایشات مختلفی درباره مقدار ناهنجاري در اينگونه از فرزندان صورت گرفته است .
بر پايه این آزمایشات این نظریه تایید می شود که راه های كمك باروري زمینه ایجاد ناهنجاري جنيني را افزايش نداده و نخواهد داد و پيشرفت روش‌هاي فریز و نگهداری جنين باعث افزايش شانس باروري برابر با هر سيكل تحريك تخمك‌گذاري گردیده ، طوری كه هم‌ اكنون نخستین نسل از فرزندان به وجود آمده از جنين‌هاي منجمد شده و نیز آی وی اف در کشور ما تقریبا 15 سال سن دارند و آزمایشات در اين نسل فرزندان ثابت کرده كه خطر ناهنجاري‌هاي جنين در این گروه نسبت به فرزندان حاصل از بارداری طبیعی به هیچ عنوان افزايشی نداشته است و هر دو گروه از نظر درصد ایجاد ناهجاری جنینی دقیقا باهم برابر بوده اند !