موفقیت لقاح در ميکرواينجکشن بالاتر از روش نرمال آی وی اف است ، ولی میزان بارور شدن از طریق ميکرواينجکشن همانند میزان باروری آی وی اف می باشد :

درصد موفقیت برای سنین 18 تا 34 سال = 44 درصد
درصد 39 درصد موفقیت برای سنین 35 تا 37 سال =
درصد 30 درصد موفقیت برای سنین 38 تا 39 سال =
درصد 21 درصد موفقیت برای سنین 40 تا 42 ساله =
درصد 11 درصد موفقیت برای سنین 43 تا 44 سال =
درصد موفقیت برای سنین 45 سال یا بیشتر = 2 درصد
میزان موفقست در این روش تا حد بسیار زیادی بستگی به نوع مشکل باروری و سن کنونی شما دارد. هر چه سن کمتر باشد، تخمک هاى سالمترو احتمال باردارى بيشتری وجود خواهد داشت ..
چرخه ميکرواينجکشن معمولا بین 4 تا 6 هفته به طول می انجامد . و بین 2 تا 5 روز پس از میکرواینجکشن مرحله انتقال جنین انجام خواهد شد .