احتمال چند قلو بودن :


اگر بیشتر از یک سلول در رحم کاشته شده باشد ممکن است احتمال چند قلوزایی را با خود همراه داشته باشد . چندقلو بودن باعث زایمان زودرس و وزن بسیار کم در زمان تولد نوزاد را از بارداری تک نوزاد بیشتر میکند.

امکان زایمان زودرس :


طبق تحقیقات انجام شده استفاده از لقاح خارج از رحم یا همان آی وی اف ممکن است باعث زامان زودرس و وزن بسیار کم در نوزاد شود.

تحریک شدید تخمدان :


تزریق داروهای باروری به شخص برای القای تخمک گذاری میتواند سبب تحریک تخمدان شود که طی آن تخمدانها متورم و دردناک می گردند . نشانه های این سندرم به طور کلی یک هفته ادامه دارد و شامل درد خفیف شکم، نفخ، تهوع، استفراغ و اسهال می باشد .

سقط جنین :


سقط جنین درمادرانی که به روش کاشت سلول تخم بارور شده اند نسبت به مادرانی که به طور طبیعی بارور شده اند در حدود 15 تا 20 درصد بیشتر می باشد ..

عوارض روش بازیابی تخم :


سوزنی که سلولهای تخم را جمع آوری می نماید ممکن است سبب خونریزی، عفونت یا صدمه به روده، مثانه یا یک رگ خونی گردد . البته بیهوشی عمومی نیز همراه آن می باشد ..

بارداری خارج از رحم :


تقریبا 5 درصد خانوم ها در مرحله انتقال تخم به رحم در آی وی اف ممکن است حاملگی خارج از رحم را که در لوله های فالوپ اتفاق میفتد تجربه کنند که در این شرایط تخم بارور شده در خارج رحم شانس زنده ماندن و ادامه نخواهد داشت . .


نقص هنگام تولد :


به طور کلی سنین مادران دلیل اصلی در نقصی فرزندان است چه در روش طبیعی چه روش های غیر طبیعی مانند آی وی اف !

استرس :


داشتن آرامش و نداشتن استرس شرط اصلی یک بارداری موفق در روش های طبیعی و نیز غیر طبیعی است .

هورمون تحریک کننده فولیکول :


این دارو برای تحریک رشد فولیکول های تخمدان استفاده می شود .به دلیل اینکه تخمدان با فولیکول متورم می گردد امکان دارد حساسیت به لمس را تجربه نمایید .