در حالت کلی زن دارای دو کروموزوم X و شوهر دارای یک کروموزوم X  و یک کروموزوم  Y می باشد.

لقاح مابین کروموزوم زن وشوهر جنسیت جنین را تعیین می کند . چنانچه کروموزوم Y با تخمک بارور شود، جنین پسر و اگر کروموزوم X با تخمک باردار شود، جنین دختر خواهد شد .

اسپرم های مشخص کننده جنسیت به دو روش عمل می کنند ، اسپرم های Y طول دارای عمری کم بوده و و نمی توانند در فضای اسیدی رحم مدت زیادی زنده بمانند در مقابل اسپرم های دارای کروموزومX عمر بیشتری داشته و حرکت آرامتری دارند .

در عصر جدید با پیشرفت علم طب پزشکی قادر خواهد بود به وسیله مدرن ترین تکنیک های امروزی جنسیت جنین را تعیین نماید . تعیین جنسیت جنین پیش از لانه گزینی ممکن می باشد. در لقاح از نوع آی وی اف برای همه زوج های بارور و نابارور توانایی انتخاب جنسیت جنین ممکن خواهد بود.

یکی از مدرن ترین روش های پزشکی برای تعیین جنسیت روش PGD می باشد .

تعیین جنسیت قبل لانه گزینی

توانایی انتخاب تعیین جنسیت قبل از انتقال جنین به رحم به وسیله روش آی وی اف و میکرواینجکشن ممکن خواهد بود . به طور کلی قبل از منتقل کردن جنین با روش آی وی اف می بایست نخستین مرحله غربالگری صورت پذیرد و بعد از آزمایشات مورد نیاز، تعیین جنسیت اتفاق می افتد . در انتها بعد از غربالگری و بررسی سلامت کروموزومی جنین با جنسیت انتخابی در انکوباتور تقریبا یک هفته نگهداری شده و سپس جنین از طریق میکرواینجکشن به محیط رحم انتقال پیدا خواد کرد .

هزینه تعیین جنسیت با آی وی اف

هزینه های تعیین جنسیت جنین با توجه به انواع مختلف خدمات متغیر می باشد . به طور کلی هزینه این کار به نوع مرکز اعم از دولتی یا خصوصی و روش تعیین جنسیت و سایر عوامل وابسته خواهد بود . لذا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه تعیین جنسیت در آی وی به کلینیک نی نی آی وی اف مراجعه فرمایید .