لاپاراسکوپی زنان جایگزینی برای جراحی باز است. از لاپاراسکوپ برای بررسی داخل ناحیه لگن استفاده می کند. جراحی باز اغلب نیاز به یک برش بزرگ دارد.

لاپاراسکوپ یک تلسکوپ باریک و روشن است. این به پزشک اجازه می دهد تا داخل بدن شما را ببیند. لاپاراسکوپی تشخیصی می تواند شرایطی مانند اندومتریوز یا فیبروم را تشخیص دهد . همچنین می تواند نوعی درمان باشد. با استفاده از ابزار مینیاتوری ، پزشک شما می تواند انواع جراحی را انجام دهد. این شامل:

برداشتن کیست تخمدان
بستن لوله ، که ضد بارداری جراحی است
هیسترکتومی
لاپاراسکوپی به طور کلی زمان بهبودی کوتاه تری نسبت به جراحی باز دارد. همچنین زخم های کوچکتری بر جای می گذارد. متخصص زنان ، جراح عمومی یا متخصصان دیگر می توانند این روش را انجام دهند.