روش درمانی IVF برای چه کسانی انتخاب می شود؟

۱- مشکلات لوله های رحمی: در خانم هایی که به هر علتی لوله های رحمی بسته باشد مثلا در چسبندگی لوله ها یا اعضای لنگی، برداشتن لوله به دنبال حاملگی خارج رحمی و یا بستن انتخابی لوله های رحمی و یا بستن انتخابی لوله های رحمی.
۲- اندومتریوز: در صورت عدم پاسخ به درمان جراحی و دارویی شانس حاملگی در خانمهای مبتلا به اندومتریوز با روش IVF بیشتر است.
۳- علل مردانه: کاهش در تعداد یا اخلال در حرکت اسپرم و یا وجود آنتی بادی ضد اسپرم.
۴- نازایی با علل ناشناخته: در ۱۰ درصد موارد نازایی علیرغم ارزیابی کامل، علت مشخصی برای نازایی پیدا نمی شود و بعد از انجام چند نوبت IUI ناموفق روش IVF انتخاب می شود.
۵- نازایی با علت ایمونولوژیک: در صورتی که سیستم ایمنی بدن مواد ضد اسپرم تولید کند و یا آزمایش بعد از نزدیکی مختل باشد نازایی ایمونولوژیک محسوب می شود. در این موارد ابتدا روش IUI توصیه می شود ولی در صورت شکست در چند نوبت انجام IUI، روش IVF انتخاب می شود.
نکته: سابقه ی بیماری های عفونی مثل سل، اندومتریوز و سن بالای خانم در کاهش میزان موفقیت نقش دارند.