بارداری یک دوره ۴۰ هفته ای است، به این ترتیب مادران آینده زمان کافی برای آموزش و آمادگی های لازم برای دوران بارداری، تولد و مراقبت از نوزاد را در اختیار دارند. یکی از بهترین راه های افزایش مهارت های خانم های باردار، شرکت در کلاس های آمادگی بارداری است. در کلاس های آمادگی بارداری آموزش های زیر به خانم های باردار ارائه می شود.