زوجینی که از راه‌های علمی بچه‌دار نمی‌شوند، از سه راه می‌توانند به آرزوی خود برسند: اولین راه استفاده از روش جانشینی در حمل یا همان اجاره رحم است.