المیرا محمدپور(کارشناس خانواده و نازایی)

المیرا محمدپور، مشاور نازایی و ناباروری IUI & IVF
سابقه ی کار و همکاری با متخصیص نازایی و ناباروری خانم دکتر -رضایی - محمودوند - منصور و در حال حاضر به مدت 4 سال است در مطب خانم دکتر آزیتا صفارزاده متخصص زنان زایمان و نازایی و ناباروری (IUI & IVF)اهدای جنین و تخمک رحم جایگزین مشغول به کار هستم